• Anasayfa
  • |
  • SIGORTA ACENTELERI YÖNETMELIĞI HK.

SIGORTA ACENTELERI YÖNETMELIĞI HK.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14.04.2008 Tarih ve 26847 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemek olup, yönetmelik, acentelerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, tesis edecekleri teminatlara, tutacakları defter, belge ve kayıt düzeni ile yapamayacakları işlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -VDAD -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -Meslek Komite Başkanları