• Anasayfa
  • |
  • SGK Uygulamaları ve Sosyal Teşvikler Konulu Eğitim

SGK Uygulamaları ve Sosyal Teşvikler Konulu Eğitim

Üyelerimize yönelik olarak 2022 yılına planlı, "SGK Uygulamaları ve Sosyal Teşvikler" konulu eğitim, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden İl Müdür Yardımcısı Sayın Cem TAŞKALDIRAN, Şef Sayın Gökhan ŞAHİN ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Sayın Kemal KORKMAZ tarafından, 22 Mart 2022 Salı günü saat 14:00-16:00 saatleri arasında üyelerimizin katılımı ile Odamız Meclis Salonunda hem fiziki katılımlı hem de uzaktan erişim sistemi (Zoom) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği bahse konu eğitime fiziki olarak katılım sağlamak isteyen üyelerimizin eğitimin günü ve saatinde Odamız Meclis Salonunda hazır bulunmaları, çevrimiçi olarak katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ise https://bit.ly/3IZZUCL linki (Toplantı Kimliği: 994 3940 4941- Parola: 052236) üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

198_1464_sgk_uygulamalar_ve_sosyal_te_vikler_konulu_e_itim.pdf