• Anasayfa
  • |
  • Sektörel Destekleme Konulu (2014/3) Genelge Hk.

Sektörel Destekleme Konulu (2014/3) Genelge Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 710
Konu
Subject
 Sektörel Destekleme Konulu (2014/3) Genelge Hk.

           Sirküler:   94/ 2014

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce merkez birimleri ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne dağıtımlı 2014/3 sayılı Sektörel Destekleme konulu Genelge yayınlanmıştır.

 

            Söz konusu Genelge ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gümrük politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama amacıyla gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenleyen ve 04.01.2014 tarih ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri Nolu Sektörel Destekleme Gümrük Genel Tebliğ kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak işlemlerin Gümrükler Genel Müdürlüğü (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) koordinesinde yürütülecek usul ve esasları içermektedir.

 

            Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

EK :

2014/3 sayılı Genelge (web sayfasında)


 Saygılarımızla
Murat TUNCER

Genel Sekreter

Gereği :                                                                                 Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                        - MK Başkanları         

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        

- VDAD

- KOGAD

- GEMTAC

- Gemi Kumanyacıları Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeler