• Anasayfa
  • |
  • SEFER BÖLGELERI YÖNETMELIĞI HK

SEFER BÖLGELERI YÖNETMELIĞI HK

“Sefer Bölgeleri Yönetmeliği” 10.04.2007 tarih ve 26489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gemi ve su araçlarının sefer bölgelerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik, Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Yönetmelikte, 1-Liman Seferi: İdari Liman Seferi, Kıyı Seferi, 100 Mille Sınırlı Liman Seferi 2-Kabotaj Seferi 3-Yakın Kıyısal Sefer 4-Uzak Sefer tanımları yapılmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeler -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları