• Anasayfa
  • |
  • SANAYI VE TICARET İL MÜDÜRLÜKLERINDEN BEKLENTILER HK.

SANAYI VE TICARET İL MÜDÜRLÜKLERINDEN BEKLENTILER HK.

İlgi yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 60.Cumhuriyet Hükümeti’nin vizyonu ve programı çerçevesinde daha etkin ve verimli bir yönetim oluşturulmasını teminen Bakanlık nezdinde çalışmalar başlatıldığı bildirilerek, bu kapsamda değerlendirilmek üzere, ilinizde nasıl bir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Müdürü görmek istediğinizi ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden beklentilerinizin neler olduğun ilişkin görüşler istenmektedir. Konu hakkındaki görüşlerinizin Oda’mız görüşüne esas olmak üzere 30.10.2007 tarihine kadar Oda’mıza gönderilmesini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri -YK Yedek Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Gemi İnşa Sanayicileri Birliği - Gemi Sanayicileri Derneği -Meslek Komite Başkanları