• Anasayfa
  • |
  • Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetler Mevzuat Taslağı

Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetler Mevzuat Taslağı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin ekte yer verilen 07.03.2022 tarih ve 2700 sayılı yazısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen yazı ile "Sanayi Ürünlerine Yönelik Satış Sonrası Hizmetler Mevzuat Taslağı"nın hazırlanmakta olduğunun bildirildiği ve bu hususa ilişkin görüş ve değerlendirmelerin talep edildiği bildirilmektedir.

TOBB'a gönderilecek Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere, olası görüş ve değerlendirmenizin yazı ekinde bulunan görüş bildirme formuna uygun olarak en geç 11 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

199_1458_sanayi_r_nlerine_y_nelik_sat_sonras_hizmetler_mevzuat_tasla_.pdf