• Anasayfa
  • |
  • RUSYA FEDERASYONUNU VIZE SISTEMINDE DEĞIŞIKLIK

RUSYA FEDERASYONUNU VIZE SISTEMINDE DEĞIŞIKLIK

İlgi: T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 27.05.2003 tarih ve 2380 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, “Rusya Federasyonu’na Giriş ve Rusya Federasyonu’ndan Çıkış ile ilgili Kanun’da” yapılan değişikliklerin 14 Nisan 2003 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasıyla RF’de vize sisteminin karşılaştırılmasına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığının Ulaştırma Bakanlığı’na muhatap 09.05.2003 tarih ve 188056 sayılı yazısının (ek yazı) bir örneği gönderilmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Ulaştırma Bakanlığına Muhatap Saygılarımla Deniz İPEK Genel Sekreter EK - Yazı (2 Sayfa) T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Konsolosluk Vize Dairesi Başkanlığı İVEDİ 09.05.2003 Sayı: 920.71/2003/KOVD/188056 Konu: RF’nin Vize Sisteminin Karşılaştırılması. ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA (Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı) Moskova Büyükelçiliğimizden alınana bir telgrafta, “Rusya Federasyonu’na Giriş ve Rusya Federasyonu’ndan Çıkış ile ilgili Kanun’da” yapılan değişikliklerin 14 Nisan 2003 tarihinden itbaren uygulamaya konulmasıyla vize rejiminin katılaştırılmasının öngörüldüğü, basında alan haberlere atfen bildirilmektedir. Mezkur telgrafta, yeni vize rejimi çerçevesinde vizelerin, özel amaçlı vize, iş (ticaret) amaçlı vize, turist vizesi, öğrenci vizesi, çalışma vizesi, insani amaçlı vize, ve mülteci vizesi olmak üzere 7 kategoriye ayrılacağı, başvurularda bundan böyle başvuru sahibinin RF’ye giriş amacının doğruluğunu kanıtlamak için ilave belgeler ibraz etemnin gerekeceği, turist vizesiyle giriş yapan kişinin ticari görüşme yapmasının vize rejiminin ihlali anlamına geleceği, yeni uygulamanın fiilen yürürlükte olan uygulamayı resmileştireceği, netice itibariyle, yapılan yasa değişikliğinin, vize destek şirketleri gibi aracı kuruluşları vize başvuru sürecinde devre dışı bırakmayı amaçladığı bildirilmektedir. Öte yandan, BM Mültecler Yüksek Komiserliği Moskova Bürosundan sözkonusus değişiklikler hakkında yapılan açıklamada yeni yasal düzenlemenin mülteciler açısından olumlu olacağı, zira mülteci statüsü kabul edilmiş kişilerin bundan böyle mülteci seyahat belgesi ile RF’ye giriş ve çıkış yapmalarının mümkün olabileceği doğrultusunda görüş bildirildiği de keza basına atfen bildirilmiştir. RF’nin vize rejiminde yapılan değişiklikle, yabancıların RF’ye girişlerine engel olacak koşullar ile bu ihtimali taşıyan koşullar iki ayrı liste halinde belirlenmiş olup, bu çerçevede, 1- Bir yabancının RF’ye girişine engel olacak durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır: - RF’de ciddi bir suçtan ötürü hüküm giymiş olmak. - Sağlık sigortasına sahip olmamak. - Devletin güvenliğine tehdit oluşturduğu değerlendirmesi kapsamına girmek veya geçmişte RF’nin devlet güvenliğini koruma çabasına engel olmamak. -RF’den sınırdışı edilmiş olmak (bu durumda yabancının girişi 5 yıl süreyle yasaklanmaktadır). - RF’ye girişi yasaklı olan şahıslar listdinde ye ralmak. - Kamu düzenine veya kamu sağlığına tehdit oluşturmak (HIV, cüzzam, tüberküloz veya cinsel yoldan bulaşan hastalıklara sahip olmak) ve, - Geçimini sağlamak ve RF’den ayrılmak için yeterli maddi güce sahip olmamak, (son iki kıstasın uygulanma şekli henüz belirlenmemiştir). 2- Aşağıda sıralanan hallerde ise yabancıların RF’ye giriş yapmasının engellenmesi mümkün olabilecektir. - RF’den sı-on ayrılışında Göçmen Kartını ibraz etmemek, - Yutdışında RF’de suş sayılan bir fiile katılmış veya böyle bir fiilden dolayı hüküm giymiş olmak, - Sınırdan geçişe ilişkin kuralları ihlal etmiş olmak(gümrük kuralları dahil), - Son üç yıl içinde RF’de gerçekleştirdiği en az iki idari ihlalden ötürü ceza ödemiş olmak ve - Geçmişte RF’de bir para cezasını veya diğer bir cezayı ödemiş olmak,