• Anasayfa
  • |
  • Rusya Federasyonu/Tarife Dışı Engeller

Rusya Federasyonu/Tarife Dışı Engeller

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 03.01.2023 tarihli yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 02.01.2023 tarih ve 81446389 sayılı yazısına atfen; Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engellerin (gümrük vergisi hariç çeşitli şekillerde görülebilen engeller) ve haklı bir nedene dayanmadığı değerlendirilen uygulamaların yeniden tespit edilerek gözden geçirilmesi ve ikili ticaretimize katkı sağlamak üzere giderilmesini teminen girişimlerde bulunulması amacıyla görüşlerin talep edilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta karşılaşılan tarife dışı engeller kapsamında değerlendirilebilecek hususlara dair görüşlerin 10.01.2023 tarihine kadar yazılı olarak TOBB'a (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

13_22_rusya_federasyonu_tarife_d_engeller_hk.pdf