• Anasayfa
  • |
  • RO-RO YOLCU GEMILERI VE YÜKSEK HIZLI YOLCU TEKNELERI YÖNETMELIĞI HK.

RO-RO YOLCU GEMILERI VE YÜKSEK HIZLI YOLCU TEKNELERI YÖNETMELIĞI HK.

“Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliği” 30.01.2008 tarih 26772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti adına denizcilik otoritesi olan Denizcilik Müsteşarlığı tarafından; a) Hasarlı bir çarpışma durumunda ro-ro yolcu gemilerinin su üstünde kalabilirliğini arttıracak ve yolcular ile mürettebat için yüksek bir emniyet düzeyi sağlayacak olan özel denge gereklerini, bölgesel veya uluslararası çerçevede uygulanabilir bir şekilde belirlemek. b) Türk limanlarına veya Türk limanlarından yapılan düzenli ro-ro yolcu gemisi ve yüksek hızlı yolcu teknesi seferlerinin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak zorunlu denetimler sistemi koymak. c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -A.Rıza Kınay Vapur Acenteliği ve Tic. A.Ş. -YK Yedek Üyeleri -UN Deniz Taşımacılığı A.Ş. -UN Gemicilik San. ve Tic. A.Ş. -UN Deniz İşletmeciliği A.Ş. -UN Köprü Denizcilik ve Ro-Ro Taşımacılığı A.Ş. -UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. -Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş. -Ulusoy Martı Ro-Ro İşlt. A.Ş. -Ulusoy Lojistik Taş. ve Kon. Hiz. A.Ş. -Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş. -Karadeniz Ro-Ro ve Konteyner Taşımacılık A.Ş.