• Anasayfa
  • |
  • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ HK.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ HK.

“Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Yönetmeliği” 15.01.2010 tarih ve 27463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, Üniversitede sürekli eğitimin ve sürekli eğitimden sorumlu birimin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri