• Anasayfa
  • |
  • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

İlgi:     19.07.2013 Tarih 28712 Sayılı Resmi Gazete
 
Sayın Üyemiz,
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından  “Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,  19.07.2013 tarihli 28712 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) “Genel Duyurular” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.
 
Bilgilerinize arz / rica ederiz.
Saygılarımızla
 
 
 
 
İsmail ASASOĞLU
Genel Sekreter V.
 
EK:     İlgili Resmi Gazete Örneği (2 Sayfa) (Web Sayfasında)       

GEREĞİ:                                                                                       BİLGİ
- Tüm Üyeler (Web sayfasında)                                                      -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                 - Meclis Üyeleri

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- ZEYPORT
- GEMTAC
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- 13, 27, 28 No’lu Meslek Grupları