• Anasayfa
  • |
  • PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y

13.04.2005 Tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile: 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine Geçici 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici 8 inci madde eklenmiştir. "Geçici Madde 8- 7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki "on işgünü" ile dokuzuncu fıkrasındaki "on işgünü içerisinde" ibareleri 1/7/2005 tarihine kadar uygulanmaz." Ayrıca bu Yönetmeliğin 20/3/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ibaresi de yürürlük maddesinde yer almaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -Meslek Komite Başkanları