• Anasayfa
  • |
  • PARIS MOU YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ISM DENETIMI HK.

PARIS MOU YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ISM DENETIMI HK.

İlgi (a) yazı ile; 1- Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumuna üye 27 ülkenin (Avrupa Birliği üyelerine ek olarak Kanada,Hırvatistan,İzlanda,Norveç ve Rusya Federasyonu), Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodunun (ISM Code) dünya çapında uygulanmaya başlanılmasından bu yana beş yıl geçmesi üzerine ISM Kodu ile ilgili Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasına başlayacağı, denetim kampanyasının 01 Eylül-30 Kasım 2007 tarihleri arasında yürütüleceğinin müteaddit yazıları ile bildirildiği, 2- ISM Kodu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Paris MoU ile eş zamanlı olarak Akdeniz,Karadeniz,Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumları ve ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından da uygulanacağı, 3- Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasında Emniyetli Yönetim Sisteminin uluslararası standartlara uygunluğu daha detaylı olarak kontrol edileceği, 4- Liman Devleti Denetim Uzmanları, Güvenli Yönetim Sisteminin sadece kağıt üzerinde kalmadığını, kaptanın Güvenli Yönetim Sistemi ile ilgili görevlerini yerine getirirken birbirleriyle verimli olarak iletişim kurabildiklerini kontrol edeceklerini, 5- ISM Kodu ile ilgili 1998 ve 2002 yıllarında yapılan Denetim Kampanyaları,Güvenli Yönetim Sisteminin gemide tesis edilmiş olduğunun kontrolü amacıyla yapıldığını, yürütülecek olan yeni kampanyanın amacı Güvenli Yönetim Sisteminin gemide verimli bir şekilde işlediğinin kontrolü olacağını, 6- Kampanya boyunca Liman Devleti Denetimi Uzmanları Emniyetli Yönetim Sisteminin önemli bölümlerini kontrol etmek için seçilmiş 12 maddeden oluşan bir kontrol listesi kullanacaklarını, bu kontrol listesi, 2006 yılı Kasım ayından itibaren Türk Bayraklı gemilere Ülkemiz Limanlarında yapılan önsörveylerde Bölge Müdürlüklerinde görevli uzmanlar tarafından kullanıldığı, önsörveylerde yapılan ISM Kod denetimlerine ilişkin istatistiki bilgiler İlgi (b) ve (c) yazıları ekinde gönderildiği, 7- Eksiklik bulunması halinde, Denetim Uzmanı tarafından, emniyetli Yönetim Sistemi hakkında uygunsuzluk kararı verilerek, üç ay çerisinde giderilmesi için kaptanın bilgilendirilmesi veya büyük uygunsuzluk kararı verilerek bütün uygunsuzlukların giderilmesine kadar geminin tutulması kararı verilebileceği, 8- Tutulma halinde gemi diğer limanlarda geçireceği denetimlerde riskli olarak görülebilecek ve Memorandum internet sayfasında yayımlanan aylık tutulma listesine ekleneceği, 9- Bunun yanı sıra, Paris MOU tarafından 2008 yılı için SOLAS Bölüm V (Seyir Emniyeti) kapsamında VDR, AIS, ECD ve IS cihazlarını da içerecek şekilde bir Yoğunlaştırılmış Denetim kampanyası planlanmaktadır. Sözkonusu denetim kampanyasına hazırlık amacıyla Ülkemiz Limanlarında Türk Bayraklı gemilere yapılan ön sörveylerde de seyir emniyeti konulu denetim kampanyası başlatılacağı, 10- Bu kapsamda, anılan tarihler arasında başlatılacak ISM Kodu Yoğunlaştırılmış Denetim kampanyasında gemilerimizin alıkonulmasının önlenmesi ve denizde can, mal emniyeti ve deniz çevresinin korunmasını teminen, denetimler sırasında gemi personelinin gerekli hassasiyeti göstermesi için konunun sektöre bir kere daha duyurulması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği