• Anasayfa
  • |
  • Özet Beyan Uygulaması Hk.

Özet Beyan Uygulaması Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 241
Konu
Subject
 Özet Beyan Uygulaması Hk.

           Sirküler:  241/ 2014

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımlı 07.04.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Özet Beyan Uygulaması konulu Genelge yayınlanmıştır.

 

            Söz konusu Genelge ile ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 24/1/2012 tarih ve 2012/2 sayılı Genelge’ nin 3 üncü maddesinin “(ç) Cezai İşlem” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasının “Dökme gelen eşyada, Gümrük Kanununun 237 nci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlar dahilinde ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığının, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranları aşması halinde, özet beyan takibatı ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranları aşan kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi bir cezaî işlem uygulanmaz.” olarak değiştirildiği, aynı bölümün dördüncü fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden” ifadesinin ise söz konusu fıkradan çıkarıldığı,

ifade edilmektedir.

 

            Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

EK :2014/13 sayılı sayılı Genelge (web sayfasında)

 
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

Gereği :                                                                                 Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                        - MK Başkanları         

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                        

- VDAD

- Gemi Kumanyacıları Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- 32,34,36,37,40,41,42 ve 43 Nolu MK Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeler