ÖZET BEYAN FORMU HK.

İLGİ: T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 12.10.2004 tarih ve 3742 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Liman kullanıcılarının Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne vermekle yükümlü oldukları Gümrük Özet Beyan Formunda damga vergisi pulunu damga vergisi kanununa göre vermekle zorunda oldukları, Haydarpaşa Limanında pullu fotokopilerin geçerli olmadığı ve özet beyan formlarında mutlaka damga vergisi pul ve kaşesinin aslı olması gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - MARLİM BİLGİ - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri