• Anasayfa
  • |
  • ÖZEL TÜKETIM VERGISI (ÖTV) GENEL TEBLIĞI EKINDE YER ALAN TAAHHÜTNAMELER HK.

ÖZEL TÜKETIM VERGISI (ÖTV) GENEL TEBLIĞI EKINDE YER ALAN TAAHHÜTNAMELER HK.

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 10.04.2007 tarih ve 17 No’lu Damga Vergisi Sirkülerinde, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağının hükme bağlanmış olduğu, ayrıca Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi uygulaması hususları belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)