• Anasayfa
  • |
  • Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4841
Konu
Subject
 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.

Sirküler No:  702           /  2013

Sayın Üyemiz,

 
 Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
      
Bahse konulu Tebliği değişikliği ile;
a)I Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “4.3. Müteselsil Sorumluluk ve Ceza Uygulaması”  bölümü değiştirilmiş,
b) Aynı Genel Tebliğinin “12.2. Beyan Esası” başlıklı bölümün ikinci paragrafı,
değiştirilmiş,
c) Aynı Genel Tebliğin “16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı bölümün dördüncü paragrafı,
yürürlükten kaldırılmıştır.

Konu Tebliğ değişikliği Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde  “Genel Duyurular”   bölümünde yayımlanmaktadır.

EK :
Resmi Gazete Tebliğ Değişikliği (3 sayfa)

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

İsmail ASAOĞLU

Genel Sekreter

 DAĞITIM
  GEREĞİ :                                                       BİLGİ:
-Tüm üyeler (web)                                            - YK Başkan ve Üyeleri
-Türk Armatörler Birliği                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
-S/S Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.                            - MK Başkanları
-VDAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler
-11-13-28 No.lu Meslek Grupları