• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI TOPLANTISI HK.

ÖTV’SIZ YAKIT UYGULAMALARI TOPLANTISI HK.

İlgi yazı ile, 1-ÖTV’si sıfırlanmış yakıt uygulaması 2008 yılında beşinci yılına gireceği ve günümüze kadar uygulamadan yararlanan tekne sahiplerinden uygulamanın faydaları ve sonuçları hakkında yeterince veri elde edilemediği ve uygulamanın Türk Denizciliğine olan katkısının tam anlamıyla ortaya konulmadığı, 2-Bu nedenle, Müsteşarlıkça hazırlanan istatistiki ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi veri tabanı ile uygulamanın düzenli olarak takibi ve veri akışı sağlanılmasının hedeflendiği bu kapsamda hazırlanan (veri giriş) istatistiklerin elde edilmesi ve kullanılmasına esas alınacak olan bildirim sayfalarının tetkik edilerek değerlendirilmesi amacıyla ÖTV’siz Yakıt Uygulamasından faydalanan tekne sahipleri ve firmaların katılımı ile 20 Eylül 2007 Perşembe günü Odamız toplantı salonunda saat 14:00’te ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemi veri tabanı uygulamasının değerlendirme toplantısına katılımın sağlanması istenmektedir. Bilgi ve gereği arz/rica olunur. Saygılarımızla, DAĞITIM : Gereği - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) Murat TUNCER - TDİ Genel Müdürlüğü Genel Sekreter - İDO Genel Müdürlüğü - TCDD Haydarpaşa Liman İşletmeleri Müdürlüğü - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Türk Armatörler Birliği Bilgi - Gemi Armatörleri Motorlu -YK Başkan ve Üyeleri Taşıyıcılar Kooperatifi -Meslek Komiteleri Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği