OTS Klas-B CS

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 19.02.2024 tarihli ve 1731287 sayılı yazıda 11 Eylül 2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ" kapsamında Akra Elektronik Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilen ONWA KP-39A-TR marka/model AIS Klas-B CS cihazının, bahse konu Tebliğ'de yer alan özellikleri sağlaması nedeniyle Bakanlıktan Uygunluk Belgesi almaya hak kazandığı ifade edilerek konuyla ilgili olarak düzenlenen "Uygunluk Belgesi"nin firmaya iletildiği ve Üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

142_505_505_eimza.pdf