• Anasayfa
  • |
  • OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

OTOMATIK TANIMLAMA SISTEMI (AIS)

       Sayın Üyemiz,        İlgi yazıda, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri’nin 08.02.2005 tarih ve B.02.2.KEG.0.13.00.00/451-764 sayılı yazısından bahisle; Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturulan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS)’nin, 1 Ocak 2005 tarihi itibari ile uluslararası sefer yapan 300 GT ve üzeri bütün gemilerde, uluslararası sefer yapmayan 1 Temmuz 2002 tarihinde veya daha sonra inşa edilen 500 GT ve üzeri yük gemileri ile tonajlarına bakılmaksızın bütün yolcu gemilerinde bulundurulmasının SOLAS Bölüm-5, Kural 19 Madde 2.4 gereği zorunlu olduğu, ayrıca 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş olup, uluslararası sefer yapmayan 500 GT ve üzeri yük gemileri için AIS cihazının son donatılma tarihinin 1 Temmuz 2008 olarak belirlendiği, AIS cihazının, Türk Boğazları Bölgesi’nden geçen ve SOLAS Bölüm-5, Kural-19 Madde 2.4 kapsamına giren gemilerde mevcut olup olmadığının tespitinin TBGTH’nin imkanları dahilinde mümkün olup, bu kapsamda Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yazı ile bahse konu cihazın olmaması veya yanlış bildirimde bulunan gemilerin tespiti halinde uygulamaya yönelik talimatların Denizcilik Müsteşarlığı’ndan talep edildiği, Bu itibarla, konu ile ilgili olarak; Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri’nin imkanları ile yukarıda belirtilen kapsama giren ve AIS cihazı olmadığı veya AIS cihazı ile yanlış bilgi gönderdiği tespit edilen gemiler ile irtibata geçilerek, • AIS cihazı mevcut fakat kapalı ise çalışır hale getirilmesi istenileceği, • AIS cihazı ile yanlış bilgi gönderen gemilerin uyarılarak AIS cihazına doğru girilmesinin sağlanacağı, • AIS cihazının olmadığı veya arızalı olduğu tespit edilen gemiler ve uyarılmasına rağmen AIS cihazı ile yanlış bilgi gönderen gemilerin ise “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” kapsamında kural ihlali olarak ilgili Liman Başkanlığı’na bildirilerek 618 sayılı Limanlar Kanunu çerçevesinde cezai işlem yapılacağı ve bu hususta gemi yetkililerinin uyarılacağı, • İhlal Raporunun Bayrak Devletine gönderilmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla        Murat TUNCER        Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri - Meslek Komitesi Başkanları - Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği