OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI HK

İlgi yazı ile; Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle, kent yaşamını olumsuz etkileyebilecek meteorolojik olayların gelmesinin muhtemel olması nedeniyle konuya ilişkin alınması gereken tedbirler açısından idari sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezince (İl Kriz Merkezi) alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi veya eksikliklerin giderilmesini, Deniz ulaşımı ve boğaz trafiğinin kötü hava koşullarında da sürdürülmesi temini bakımından gerekli tedbirler gözden geçirilerek aşağıda belirtilen önlem ve görevlerin tanımlandığı belirtilerek, 1-Olumsuz hava koşullarının oluşması halinde T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlükleri temsilci olarak İstanbul Liman Başkanlığı personeli İl Afet Yönetim Merkezinin talebi üzerine anılan merkezde vardiya usulü görev yapılacağı, 2-İstanbul Liman Başkanlığı bünyesinde 24 saat esasına göre görev yapmakta olan Nöbetçi Denetleme Memurluğunda bulunan 0212 244 13 49 nolu irtibat telefonu ile 0212 252 49 69 nolu faksıyla İl Afet Yönetim Merkezinin 0212 455 56 00 telefonu ile 0212 455 56 90 nolu faksıyla sürekli irtibat sağlanacağı, 3-Meteorolojik şartlar nedeniyle veya şüpheye düşüldüğünde İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğün’den (Tlf:0212 323 48 00, Faks:0212 323 06 07-08) deniz trafiğinin durumu hakkında bilgi alınacağı, 4-Kıyılarımız arasında toplu ulaşımın aksatılmadan yürütülmesini temini bakımından tüm gemi işletmecilerin gerekli personel ile donatılmış teçhizatı çalışır durumda olan gemileri ile sefer yapacağı, özellikle radar ve VHF cihazlarının faal durumda tutulacağı, 5-Yolcu taşımacılığı yapan işletmeci kurum ve kuruluşlar hava koşullarının ağırlaşmasıyla iptal ettikleri ve tekrar başlattıkları tarifeli ve tarifesiz seferleri İl Afet Yönetim Merkezi ile Liman Başkanlığı’nın irtibat telefon ve fakslarına bildireceği, 6-Bulundukları sektör içinde kesinlikle sektöre tahsis edilen VHF kanalının dinleneceği (TÜRKELİ SEKTÖR VHF/RT KANAL 11, KAVAK SEKTÖR VHF/RT KANAL 12, KANDİLLİ SEKTÖR VHF /RT KANAL 13, KADIKÖY SEKTÖR VHF/RT KANAL 14), 7-Tüm deniz araçlarının yürürlükteki Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları(COLREG), İstanbul Liman Tüzüğü, İstanbul Limanı Yerel Deniz Trafik Rehberi ve İstanbul Liman Başkanlığının yayınlamış olduğu Uygulama Talimatları çerçevesinde hareket etmelerinin sağlanması için gemi, donatan ve kaptanların uyarılması hususunda gereği, istenmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Koster Armatörleri Derneği