• Anasayfa
  • |
  • NISAN 2008’DE INTERTANKO YILLIK TANKER FAALIYETI TOPLANTISINDA SUNULACAK OLAN POSEIDON YARIŞMASI ÖDÜLÜ (POSEIDON CHALLENGE AWARD) HK.

NISAN 2008’DE INTERTANKO YILLIK TANKER FAALIYETI TOPLANTISINDA SUNULACAK OLAN POSEIDON YARIŞMASI ÖDÜLÜ (POSEIDON CHALLENGE AWARD) HK.

İlgi (a) Sirkülerimiz ile, INTERTANKO Yıllık Tanker Faaliyeti Toplantısının 20 – 23 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul’da, Swissotel’de yapılacağı, tanker sahiplerinin halen karşılaştıkları en önemli sorunların ele alınarak, piyasadaki gelişmeler hakkında en yeni bilgilerin verileceği bildirilmişti. İlgi (b) yazıda, INTERTANKO’nun yukarıda belirtilen Tanker Faaliyeti Toplantısında sunulacak olan birinci Poseidon Yarışması Ödülü’ne (Poseidon Challenge Award) dikkat çekilerek, bu ödül için aday gösterilmesi istenmektedir. Ödül için başvuranın, denizcilik endüstrisinin herhangi bir sektörü ile ilgili bir şirket, şirket içinde bir bölüm veya şirketteki bir kişi olabileceği belirtilmiştir. İlgi (b) yazıda, Poseidon Yarışması Ödülü’nün (Poseidon Challenge Award) denizcilik endüstrisinde sağlanan devamlı gelişmedeki önemli başarıları takdir etmek için oluşturulmuş olduğu belirtilerek, beş kişiden ibaret olacak olan jüri heyetinde isimleri aşağıda belirtilen kişilerin yer alacağı dile getirilmiştir: Nicholas Fistes, INTERTANKO Başkanı; Chris Horrocks, Uluslararası Deniz Ticaret Odası eski Genel Sekreteri; Efthimios Mitropoulos IMO Genel Sekreteri; Thomas Tay, Singapur Deniz Zabitleri Sendikası Genel Sekreteri; Stephen Van Dyck, Poseidon Yarışması (Poseidon Challenge) Başkanı. Söz konusu ödül için aday gösterilmesine başlanmış olup, aday göstermenin 1 Ocak 2008’den daha geç olmamak üzere yapılması istenmiştir. İlgi (b) yazıda Poseidon Yarışması Ödülü (Poseidon Challenge Award) için aday gösterilmesinin düşünülmesi istenmekte ve aday gösterme ve seçme kriterleri dahil tüm ayrıntıların aşağıdaki Poseidon Challenge websitesinde bulunabileceği belirtilmektedir: www.poseidonchallenge.com Anılan yazıda, The Poseidon Challenge’ın, denizcilik endüstrisinin tüm sektörlerini içine alacak şekilde genişlemekte olduğu dile getirilmiş olup, aşağıdaki ayrıntılı bilgiler verilmiştir: Seçilmeye Uygunluk. Söz konusu ödül için baş vuran, denizcilik endüstrisinin herhangi bir sektörü ile ilgili bir şirket, şirket içindeki bölüm veya şirketteki bir kişi olabilir. Söz konusu sektörlere aşağıda belirtilenler dahil olup, bunlarla sınırlı kalınmamaktadır: acenteler, brokerler, yakıt (bunker) sağlayanlar, yük sahipleri, gemi kiralayanlar, klas kuruluşları, kıyı devletleri, eğitim, teçhizat sağlayanlar, bankerler (financiers), bayrak devletleri, sigortacılar, emek sağlayanlar (labour providers), P&I Klüpleri, kılavuzlar, limanlar, liman devletleri, kurtarma işlemine katılanlar, denizciler, gemi sökümcüleri, gemi yapımcıları, gemi dizayn edenler, gemi işletmecileri (ship managers), gemi operatörleri, gemi sahipleri, gemi onarım tesisleri, denizlere dökülen petrol ve sıvı atıklarla mücadele birimleri, terminaller, römorkör operatörleri, eğitim, su yolları makamları. Aday gösterilmesinin 1 Ocak 2008’den daha geç yapılmaması istenmiştir. Aday gösterilmesiyle ilgili kriterler. Müracaatçılar aşağıda belirtilenlerden biri veya daha fazlası esasına göre aday gösterilmelidir: 1. Devamlı gelişmeye bağlılık. 2. Performans standartlarını yükseltmek veya daha yüksek standartlar koymak için gösterilen gönüllü çabalar. 3. Denizcilik endüstrisindeki diğer sektörlerle beraberce çalışma doğrultusunda önemli çaba gösterilmesi. 4. Mükemmellik hedefleri saptamak ve bu amaçları başarmak için anlaşılabilir önlemler almak. 5. Denizcilik endüstrisinin devamlı gelişme göstermesi hususunda gerçekleştirilen liderlik. Seçme Kriterleri (Prensipleri) Yapılan müracaatlar değerlendirilecek ve kazanan aşağıda belirtilen seçme kriterlerine dayanılarak seçilecektir. 1. Bağlılığın derecesi ve sağlanan gelişmenin seviyesi. 2. Saptanan standartların derecesi ve erişilen performansın seviyesi. 3. Ulaşılmaya çalışılanın derecesi ve kazanılan başarının seviyesi. 4. Saptanan amaçların kapsamı veya derecesi ve sağlanan başarının seviyesi. 5. Gösterilen liderliğin derecesi ve sağlanan başarının seviyesi. Başvurular Aday gösterme başvuruları aşağıda belirtilenleri içermelidir: 1. Aday gösterilenin adı, adresi ve irtibat bilgileri. 2. Aday gösterenin adı, adresi ve irtibat bilgileri. 3. Başarının (başarıların) konusuna ait kısa bir özet. 4. Yukarıda sıralanan seçme kriterlerinin biri veya daha fazlasını başarmak için aday gösterilenin neler yaptığına dair ayrıntılı bir tanımlama. 5. Sağlanan nitelikle veya nicelikle ilgili sonuçlara ait bir tanımlama Başvurular aşağıda belirtilen adrese yapılmalıdır: Poseidon Challenge Award Nomination, Poseidon Challenge Executive Office, c/o INTERTANKO, St. Clare House, 30-33 Minories, London EC3N 1DD, UNITED KINGDOM E-mail: london@intertanko.com Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelere (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. – Sn. Eşref CERRAHOĞLU -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - TÜRKLİM - Meclis Başkanı ve Vekilleri -GİSBİR - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri