NCTS Damga Vergisi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen ilgi yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 28.03.2022 tarihli, 73216421 sayılı yazı ile NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir. Yazıda ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. İlgi yazı ekte sunulmuştur, bilgilerinizi arz/rica ederim.

273_1653_sirk_ler_no_273_ncts_damga_vergisi.pdf