NAVLUN VERGISI HK.

İlgi yazıya istinaden; 5035 Sayılı Kanunun 18.maddesiyle, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 32.madde ile 2004 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanan %33 nispetindeki Kurumlar Vergisi Oranı, geçici 32.maddenin kaldırılmasıyla 01.01.2005 tarihinden itibaren yeniden %30’a düşmüştür. Bu nedenle 01.01.2005 tarihinden itibaren NAVLUN VERGİSİ uygulamasının aşağıdaki oranda yapılacağını bilgilerinize sunarız. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLECEK KISIM 1) Navlun Hasılatı: 100 2) Kurum Kazancı (Vergi Matrahı): 100 x %15 = 15 3) Kurumlar Vergisi (%30 x 15):4.50 (Fon kaldırılmıştır.) Navlun Hasılatı Üzerinden ödenecek toplam Kurumlar Vergisi 4.50 MUHTASAR BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK KISIM Kurum Kazancı (Vergi Matrahı): 15 Ödenen Vergi (Fon x Kurum): 4.50 4) Menkul Sermaye İradı : 15 – 4.50 = 10.50 (Gelir Vergisi Stopaj Matrahı) 5) Menkul Kazanç - Gelir Vergisi : 10.50 x %10 = 1.05 TOPLAM VERGİ YÜKÜ (3 + 5) = 5.55 Not : Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler veya yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı gemilerin yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde 4’ü geçmemek ve ithal ve ihraç yüklerinde 400 doları aşmamak üzere, hem yükleme, hem boşaltmanın aynı limanda olması halinde 600 doları (400+400 yerine) aşmamak kaydıyla. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter