• Anasayfa
  • |
  • Müzik Yayın Saatinin Uzatılması

Müzik Yayın Saatinin Uzatılması

Müzik yayın saatinin yeniden belirlenmesine ilişkin duyuru İçişleri Bakanlığı tarafından 10.05.2022 tarihinde resmi internet sitesinde (https://www.icisleri.gov.tr/muzik-yayin-saatleri-yeniden-belirlendi) yayınlanmış olup Ek'te sunulmaktadır.

Duyuruda özetle; Pandemi sürecinde saat 24:00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair taleplerin İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte değerlendirildiği belirtilerek, müzik yayın saatinin gece 01:00'e kadar uzatıldığı,

Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacağı, kolluk birimlerinim denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

383_2031_m_zik_yay_n_saatinin_uzat_lmas_.pdf