• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı

Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 17 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Bakanlık Makamı'nın 06.12.2023 tarih ve 8149695 sayılı Olur'u ile onaylanan "Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı"nın 17.01.2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz Konusu İlan, Odamız web sayfasında (https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr) Duyurular ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

64_265_mu_la_ili_k_yce_iz_dalyan_zel_evre_koruma_b_lgesi_1_25000_l_ekli_naz_m_imar_plan_.pdf