• Anasayfa
  • |
  • MSB ASFAT Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Esaslar

MSB ASFAT Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Esaslar

Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı, 13.05.2022 tarihli ve 3184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Karar ile;

28.04.2021 tarihli ve 4416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara, Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:

"Ek Fiyat Farkı

GEÇİCİ MADDE-2 (1) Bu usul esaslar kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde (doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar dahil), 23.02.2022 tarih ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilir ve/veya bu sözleşmeler devredilebilir."

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

386_2035_msb_asfat_mal_ve_hizmet_al_mlar_na_ili_kin_esaslar.pdf