MOLDOVA HK.

Sayın Üyemiz; İlgi yazıda; 2008 yılı içerisinde Moldova’dan gönderilen birtakım sahte ithalat talepleri hakkında Türkiye’de yerleşik firmalarımız tarafından, T.C Kişinev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğine çeşitli şikayetler iletildiği; söz konusu şikayetlerde, Moldova’da faaliyet gösteren Türk firmaları olduklarını iddia eden ve Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Gökoğuz Yeri’nin bir şehrine ait olan “1.373 291 210 14” numaralı telefon ve faks yoluyla, Türkçe iletişim kurmak ve sahte belgeler fakslamak suretiyle firmalarımızı ciddi alıcı olduklarına ikna eden ve Moldova’da ikamet ettikleri düşünülen kişilerin veya firmaların kendilerine firmalarımız tarafından kargo ile gönderilen malları teslim aldıktan sonra, mal bedellerini ödemedikleri ve bu kişilerle bir daha iletişim kurulamadığı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, anılan Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Gökoğuz Yer’i Özerk Bölgesi yetkililerinin, önlem alınmasını teminen bilgilendirilmiş olduğu, ancak Türk ihracatçı firmalarının şüphe uyandıran benzeri ithalat talepleri ile karşılaşmaları halinde Müşavirliğimizden yardım talep etmelerinin faydalı olacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter ereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -YK.Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler - YK. Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.