• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İstanbul
Sayı
Our Reference
 652
Konu
Subject
 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ

 

       Sirküler: 652 / 2013

 

 

                        Sayın Üyemiz,

 

              Maliye Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 359) 05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

 

              Bahse konu değişiklik ile;

              4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘‘orman vasfıyla tapuda Hazine adına tescil edilen ve daha sonra Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan veya doğrudan’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             

           

EK :

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

DAĞITIM

GEREĞİ :                                                                  BİLGİ:

-Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri    

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri               -  İMEAK DTO Şube Başkanları

- İMEAK DTO 14,38,39,45,  No’lu

   Meslek Komite Üyeleri