• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) Hk.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) Hk.

Sayın Üyemiz,
 
          Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356) Maliye Bakanlığı tarafından 19.06.2013 Tarih ve 28682 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
        Bahse konu Tebliğ ile aynı genel Tebliğin;
              - ‘‘IV. Satış Taleplerinin Değerlendirilmesi, Bedel Ve Ön İzin’’ başlığı bölümünün ‘‘C) Ön izin’’ başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde değişiklik  yapılmıştır.
              - ‘‘X. Son Hükümler’’ başlıklı bölümüne ise  fıkra eklenmiştir.
        Söz konusu değişiklik ve eklemeler Odamızın Web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr) ‘‘Mevzuat/Tebliğler’’bölümünde yayınlanmaktadır.
 
       Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

 
Saygılarımızla,
                                                                                                          
Murat TUNCER
Genel Sekreter          
 
 
EK: Resmi Gazete 3 sayfa
 
 
 
DAĞITIM
GEREĞİ :                                                                  BİLGİ:
-Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                                 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri      
                                                                             - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri