• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)” Hk.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)” Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 10.05.2023 Tarihli ve 32186 Sayılı Resmî Gazete'de "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 416)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ'de;

1- 10/9/2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirildiği, "(4) Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir."

2- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği ve ikinci cümlesinin yürürlükten kaldırıldığı, "Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir."

3- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren" ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı, belirtilmiştir.

Ekte sunulan Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230510-12.htm linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

364_1350_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_412_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_s_ra_no_416_hk.pdf