• Anasayfa
  • |
  • MILLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

MILLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

6 Aralık 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan, 6/11/2007 tarihli ve 5708 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/11/2007 tarihli ve HUMŞ/1689 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2007 tarihinde kararlaştırılmış olup, 03.01.2008 tarih ve 26745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları