• Anasayfa
  • |
  • MİLLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

25 Şubat 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6060 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/1/2011 tarihli ve HUMŞ/1371220 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, 29.04.2011 tarih ve 27919 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri