• Anasayfa
  • |
  • Mesleki Eğitim Ve İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Yeni İşkur Genelgesi

Mesleki Eğitim Ve İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Yeni İşkur Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 10.05.2022 tarih ve 4790 sayılı yazı ile 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi'nin yürürlüğe konulduğu, konuya ilişkin bilgi notunun, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu"nun ekte sunulduğu hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

384_2032_mesleki_e_itim_ve_i_ba_e_itim_programlar_na_ili_kin_yeni_i_kur_genelgesi.pdf