• Anasayfa
  • |
  • Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Başvurusuna, Avcılığına, Taşımacılığına, Besiciliğine, İhracat ve İthalatına İlişkin 2023 Yılı Uygulama Talimatı

Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Başvurusuna, Avcılığına, Taşımacılığına, Besiciliğine, İhracat ve İthalatına İlişkin 2023 Yılı Uygulama Talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 12.04.2023 tarih ve 9546327 sayılı yazıda,

Ülkemizin de üyesi olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonunca (ICCAT),  getirilen  düzenlemelere  uyulmasını  sağlamak  için  hazırlanan  Mavi  Yüzgeçli  Orkinos Avcılığı Yapacak  Gemilerin  Başvurusuna,  Avcılığına, Taşımacılığına,  Besiciliğine,  İhracat  ve İthalatına  İlişkin  iş  ve  işlemleri  ekte  gönderilen  2023  yılı  uygulama  talimatı kapsamında yürütüleceği ve konu ile ilgili uygulama talimatlarına http://www.tarimorman.gov.tr/BSGM linki üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.       

Söz konusu Duyuru’ya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.      

Bilgilerinize arz/rica ederim.

293_1144_mavi_y_zge_li_orkinos_avc_l_yapacak_gemilerin_ba_vurusuna_avc_l_na_ta_mac_l_na_besicili_ine_ihracat_ve_ithalat_na_il.pdf