MARPOL 73/78 EK-VI HK.

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek VI “Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Kurallar” ının 19.05.2005 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sözkonusu Ek VI kapsamında 400 Groston ve üzerindeki tüm gemiler, sabit ve yüzer sondaj üniteleri ve diğer platformlar için aşağıdaki kurallar düzenlenmiştir. Buna göre; Yakıt İkmalcilerinin, MARPOL 73/78 Ek VI Kural 18(3)’e göre, belirtilen esasları içeren Yakıt Teslim İrsaliyesi ( Yakıt Alma Kaydı) düzenlemelerinin gerektiği; 1-Alıcı geminin adı ve IMO numarası 2-Liman 3-İkmalin başlandığı tarih 4-Marin Fuel Oil ikmalini yapan firmanın (ikmalcinin) adı, adresi ve telefon numarası 5-İkmal edilen yakıtın / yakıtların ticari ismi (ürün adı) 6-Miktarı (metrik ton) 7-15 ºC’deki yoğunluğu ( kg / m³) 8-Kükürt oranı (%m/m) belirtilmektedir. Bu itibarla, fuel oil ikmalini yapan, Yakıt İkmalçilerinin, temsilcisi tarafından onaylanmış ve imzalı beyannamenin, MARPOL 73/78 Ek VI’ya göre, olması gerekmektedir. Yakıt ikmalcilerinin uyması gereken hususlar ise; a) Gemilerde kullanılacak yakıttaki (fuel oil içinde), kükürt oranının max. % 4.5 m/m değerini geçemeyeceği, inorganik asit bulunmayacağı, katkı maddesi veya kimyevi atık ihtiva etmeyeceği, b) Alıcı gemiden, saklanmak üzere, damlama metoduyla 3 adet numune alınacağı, bunlardan biri üzerine MARPOL ibaresinin konarak, gemiye teslim edileceği, c) Numuneye konacak mühür numaraları ile yakıt teslim irsaliyesindeki numaraların aynı olacağı, d) Damlama metoduyla numune alımında, yakıt ikmal gemisi (barge) hortumunun gemi manifolduyla birleştiği yere manuel numune alınan flençli bir sistem yapılması, e) Alınan numunenin, ikmalin tamamlanmasından itibaren, bir (1 yıl) yıldan daha az olmamak üzere, Yakıt Teslim İrsaliyelerinin ise, herhangi bir denetlemeye maruz kalabileceği nedeniyle, en az üç yıl (3 yıl) süreyle muhafaza edilmesi, f) Test kitlerindeki tüm numune kaplarının 400 ml. olacağı, g)Yakıt numunesinin, ikmalin tamamlandığı anda alınacağı, ikmali yapmış olan kuruluşun temsilcisi ile gemi kaptanı veya geminin yakıt alma işleminden sorumlu ilgilisi tarafından mühürleneceği (plastik mühür) ve imzalanacağı, h) Numunelerden birinin test için ilgili laboratuvara, diğerinin yakıt ikmalcisine, son numunenin ise, gemide kaptan nezaretinden kalacağı, ı) Yoğunluk ve kükürt tayininde de, ISO 3675 ve ISO 8754 test metodlarının kullanılabileceği, hususlarının, MARPOL Ek VI’nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren uygulanacağı önemle belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - DTO Çevre Komisyonu - Meclis Başkan ve Vekilleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komiteleri Başkanları