• Anasayfa
  • |
  • Marmaris-Bozburun Tekne İmal ve Çekek Yeri Amaçlı Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Marmaris-Bozburun Tekne İmal ve Çekek Yeri Amaçlı Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Sayın Üyemiz,

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık Makamının 02.05.2024 tarihli ve 9384506 sayılı Olur'u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla İli, Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi, 324 ada 8 Nolu parselde Tekne İmal ve Çekek Yeri Amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı'nın, 23.05.2024 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz Konusu İlan, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

398_1276_marmaris_bozburun_tekne_imal_ve_ekek_yeri_ama_l_evre_d_zeni_plan_revizyonu.pdf