• Anasayfa
  • |
  • Marmara Denizi Atık Yönetimi ve Deniz Çöpleri Bölgesel Eylem Planı Hk.

Marmara Denizi Atık Yönetimi ve Deniz Çöpleri Bölgesel Eylem Planı Hk.

Sayın Üyemiz,       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, 27.01.2023 tarih ve 5648178 sayılı Ek-1’de sunulan yazıda;

Müsilaj problemi ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan Marmara Denizi Eylem Planı’nın 13’üncü maddesinde yer alan “Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak.” hükmü uyarınca Bakanlıkları ve ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile yürütülen çalışmalar neticesinde, taslak “Marmara Denizi için Atık Yönetimi ve Deniz Çöpleri Bölgesel Eylem Planı”nın hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından Bakanlıklarınca yapılacak nihai değerlendirmeler sonrasında Taslak Eylem Planı’nın yürürlüğe konulmasının öngörüldüğü bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Ek-2’de yer alan Taslak Eylem Planı hakkında değerlendirmelerinizin Bakanlığa iletilmek üzere 6 Şubat 2023 tarihine kadar cevre@denizticaretodası.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

79_325_325_79.pdf