• Anasayfa
  • |
  • Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2021/13) Hk.

Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2021/13) Hk.

Sayın Üyemiz,            

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj kirliliğiyle mücadele maksadıyla, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, 2021/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Koordinasyon Kurulu'nun 15.06.2021 tarihli toplantısında alınan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 15 gün içerisinde, Marmara Denizi Havzası'nda yer alan atık su arıtma tesislerinin Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) deşarj standardının kısıtlanmasına yönelik mevzuat yayımlanması" kararına istinaden, 2021/13 sayılı "Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 22.06.2021 tarihinde yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Türk Boğazları ve Susurluk Havzası dahil olmak üzere Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin tamamında;

Sanayi ve evsel atık su arıtma tesisleri için "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve "Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği" ekinde yer alan ve kirliliğin göstergesi olan KOI parametresinde deşarj standartlarının oluşturulduğu ve buna göre, evsel atık sularda %20 oranında, endüstriyel atık sularda ise her bir sektör için yaklaşık %50 oranına kadar kısıtlama yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

690_1837_1837_690.pdf