• Anasayfa
  • |
  • Markalaşama Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Markalaşama Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sayın Üyemiz,

"Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince, 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar ekte sunulmakta olup, Odamız web sayfasının (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

335_1858_d_viz_kazand_r_c_hizmet_sekt_rleri_markala_ma_destekleri.pdf