MAKEDONYA HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Dışişleri Bakanlığı’nın 26.03.2009 ve B.06.0.KVDB.0.0-016.90-2009/ 135547 sayılı yazısına atfen, Türk Vatandaşlarının 60 günden fazla kalmamak şartıyla, Makedonya’ya yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olduklarının belirtildiği, Makedonya makamlarının havalimanında kendilerine bazı sorular sorulmak suretiyle ülkeye girişlerine izin verilip verilemeyeceği hususunda değerlendirme yapabildikleri belirtilerek; bu bağlamda, sorunlarla karşılaşılmaması için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler hakkında kamuoyuna 21.01.2009 tarihinde duyuruda bulunulduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla, 60 güne kadar olan vize muafiyetinin, turizm amaçlı seyahatleri kapsamakta olup, çalışma ya da öğrenim amacıyla Makedonya’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Makedonya’ya seyahatlerinden önce, sözkonusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, gerekli ikamet/çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - DTO Şubeler