Maden Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere belli bir süreyle hak verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu'nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla 11 Aralık 2022 tarih ve 32040 sayılı Resmî Gazete'de "Maden Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik'te, Madenlerin Gruplandırılması başlığı altında "İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80'in altında SiO2 içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki ve akarsu yataklarındaki kum ve çakıllar," yer almaktadır.

Maden Yönetmeliği ve ekine Odamızın web sayfasında https://www.denizticaretodasi.org.tr/ adresinde Genel ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

904_3863_maden_y_netmeli_i_3863_904.pdf