• Anasayfa
  • |
  • LYBS'de Bulunan ''Treyler-Taşıma Amaçlı'' Yük Cinsinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

LYBS'de Bulunan ''Treyler-Taşıma Amaçlı'' Yük Cinsinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 09.12.2022 tarih ve 816099 sayılı yazıda ;

 Gemi acenteleri tarafından Yanaşma Ordinosu ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB) işlemleri için Liman Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (LYBS)  veri girişleri yapılırken gemilerde taşınan yük cinslerinin seçiminin, ulaştırma istatistikleri için kullanılan "Ulusal Standart Mal Sınıflaması (NSTR-TR)" içerisinde yer alan yük cinsleri arasından yapıldığı belirtilmektedir.

 Yazıda devamla, araç taşımaları istatistiklerinin daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi amacıyla, NSTR-TR mal sınıflandırmasında yer alan "Makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler" üst tanımında bulunan "Taşıma teçhizatı" bölümünün alt grubu olan "Taşıma teçhizatı ve parçaları" başlığı altında "Treyler - taşıma amaçlı" adlı yük cinsinde değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

 Bu değişikliğe göre, LYBS üzerinde "Treyler - taşıma amaçlı" yük cinsi, "Treyler - taşıma amaçlı (dolu)" ve "Treyler - taşıma amaçlı (boş)" şeklinde iki yük cinsi olarak düzenleneceği  ve gemi acenteleri tarafından "Treyler - taşıma amaçlı (dolu)" yük cinsi seçildiğinde araç sayısı "Adet" olarak ve araçlarda bulunan toplam yük miktarlarının da "Ton" olarak girileceği (Örneğin; araç sayısı 36 adet, toplam yük miktarı 710 ton). "Treyler - taşıma amaçlı (boş)" yük cinsi seçildiği durumlarda ise (Örneğin, araç sayısı 26 adet) sadece taşınan araç sayısının girişinin yapılacağı açıklanmaktadır.

 Odamızdan, LYBS'de yapılan değişiklik ile ilgili gemi acente firmalarının bilgilendirilmesi ile gemi acentelerinin Liman Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (LYBS) veri girişi yaparken yukarıda açıklanan değişikliği hassasiyetle uygulamaları istenmektedir. 

 Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

901_3807_lybs_de_bulunan_treyler_ta_ma_ama_l_y_k_cinsinde_yap_lan_de_i_iklik_hakk_nda_bilgilendirme.pdf