• Anasayfa
  • |
  • Liman Tek Pencere/EGM Bildirimleri

Liman Tek Pencere/EGM Bildirimleri

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2020 tarih ve E-000511263339 sayılı yazısı

İlgi yazı ile; Geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem  üzerinden görülmesinin sağlayacak olan Liman Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirimlerin yapıldığı,

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmaların tamamlandığı ifade edilerek;

02.01.2020 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin bildirimlerinde Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                

İsmet SALİHOĞLU           

Genel Sekreter               

39_138_liman_tek_pencere_egm_bildirimleri.pdf