• Anasayfa
  • |
  • Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk

Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4557
Konu
Subject
Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk

Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca hazırlanan “Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14.11.2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile;

-          “Dayanak” başlıklı Madde 3 üzerinde değişiklikler,

-          “Tanımlar” başlıklı Madde 4 üzerinde değişiklikler,

-          “Gemi denetim görevlisinde aranacak şartlar” başlıklı Madde 6 üzerinde değişiklikler,

-          “Hiyerarşik yapı” başlıklı Madde 8 üzerinde değişiklikler,

-          “Denetim esasları” başlıklı Madde 15 üzerinde değişiklikler,

-          “ISM Belgelerinin olmadığı hallerde uygulanacak usuller” başlıklı Madde 21 üzerinde değişiklikler,

-          “Masrafların karşılanması” başlıklı Madde 28 üzerinde değişiklikler,

-          “Denetim oranı” başlıklı Geçici Madde 1 üzerinde değişiklikler,

-          Gemilerin Tutulma Şartları” başlıklı EK-5 üzerinde değişiklikler,

-          “Gemi Denetim Görevlisi Kimlik Kartı” başlıklı EK-6 üzerinde değişiklikler,

getirilmiştir.

“Liman Devleti Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” metni Odamız web sayfasının “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                     Saygılarımızla 

                                                                                                           

 

                                                                                                            İsmail ASASOĞLU

                                                                                                            Genel Sekreter V.

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                           - Sn. Sefer KALKAVAN

- Türk Armatörler Birliği                                               TOBB DTO’ları Konsey Başkanı

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                     - Meclis Başkanlık Divanı                                                    - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                   

- RODER                                                                   - Sn. Erol YÜCEL

- UND                                                                          TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

- TÜRKLİM                                                               - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri     

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- Gemi Brokerleri Derneği                                           - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- ZEYPORT                                                              - Meclis Üyeleri

- GEMTAC

- Koster Armatörleri Derneği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                             

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

-Gemi Sahibi Firmalar

-Acenteler

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla