• Anasayfa
  • |
  • KOSGEB Enerji Verimliliği Yeşil Donusum Destek Programi Bilgilendirme Semineri

KOSGEB Enerji Verimliliği Yeşil Donusum Destek Programi Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 26.04.2022 tarih ve 4401 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te, KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı Bilgilendirme Semineri'nin internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu seminere ilişkin davetin ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu seminerin KOSGEB ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, seminerde KOBİ'ler için Enerji Motorları Desteği kapsamında 100 bin TL, Verimlilik Artırıcı giderleri içinse 400 bin TL'ye kadar destek sağlanabileceği ve bu eksende işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir. Anılan seminerde ayrıca KOSGEB Yeşil Dönüşüm Destek Programı anlatılacağı, seminerin hitamında ise katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

354_1887_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_26042022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf