• Anasayfa
  • |
  • KOSGEB Ar-Ge, Ur-Ge ve Inovasyon Destek Programi Bilgilendirme Semineri

KOSGEB Ar-Ge, Ur-Ge ve Inovasyon Destek Programi Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 21.06.2022 tarih ve 6306 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'te, KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri'nin, internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, seminere ilişkin davetin ekte sunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, KOSGEB ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde, KOBİ'ler için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği kapsamında karbon emisyonu azaltılmasına yönelik 2 milyon TL'ye kadar destek sağlayan KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı yeni çağrısının anlatılacağı ifade edilmekte olup, seminerin hitamında katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

476_2291_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_21062022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf