• Anasayfa
  • |
  • KOBİ’lere Yönelik Çevre Etkileri Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hk.

KOBİ’lere Yönelik Çevre Etkileri Ölçme ve Değerlendirme Platformu Hk.

Sayın Üyemiz,         

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 08.10.2021 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International Chamber of Commerce-ICC) girişimi kapsamında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals-SDG) İş Dünyası Forumu’yla eş zamanlı olarak “SME360X Platformu”nun açılışının yapıldığı,

KOBİ’lerin çevre üzerindeki etkilerini ölçmeleri ve değerlendirmeleri için dijital bir değerlendirme aracı olan SME360X ile KOBİ’lerin dijital ekonomiye dahil edilmesine, büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına yardım edilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Temel ortam verilerinin girilmesiyle otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı tahmini sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlayan SME360X Platformu’nun tanıtım broşürü yazı Ek’inde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1064_2754_2754_1064.pdf