• Anasayfa
  • |
  • KIYI TESISI YAPIM TALEPLERININ DEĞERLENDIRILMESINE DAIR TEBLIĞ (TEBLIĞ NO:2009/2)

KIYI TESISI YAPIM TALEPLERININ DEĞERLENDIRILMESINE DAIR TEBLIĞ (TEBLIĞ NO:2009/2)

Sayın Üyemiz, Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/2) Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 15 Mart 2009 Tarih ve 27170 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bahse konu Tebliğ ile; 04.04.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, uygulama imar planı kararı ile yapılabilen liman, iskele, balıkçı barınağı gibi kıyı tesislerinin teklif imar planlarının onaylanmasına yönelik İdare tarafından verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemekte olup, 09.08.2007 tarihli ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ’e Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Mevzuat Bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - TURKLİM - İMEAK DTO Şubeleri - İMEAK DTO 36 ve 49 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri