• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi Hk.

Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 20.03.2023 tarih ve 1038054 sayılı yazıda ;

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2023 tarihli ve E-1014642 sayılı yazısı ile kıyı tesisi izin süreciyle ilgili kıyı tesisleri tarafından yapılacak olan başvuruların ve devamındaki işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve kıyı tesisi işletmecilerinin 18.11.2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 18.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik" kapsamında başvuruda bulunabilmeleri için Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi (KTBS) devreye alınmış olduğu, yeni bir düzenleme yapılmaması halinde, yapılacak müracaatların bundan böyle www.tkygm.gov.tr adresindeki "Online İşlemler" menüsü altında bulunan "Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi" üzerinden veya http://ktbs.uab.gov.tr/ adresinden yapılması gerektiği ve konu ile ilgili yapılan diğer düzenlemeler bildirilmektedir.

"Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik" kapsamında başvuruda bulunacak üyelerimizin başvurularını www.tkygm.gov.tr adresindeki "Online İşlemler" menüsü altında bulunan "Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi" üzerinden veya http://ktbs.uab.gov.tr/ adresinden yapmaları hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

218_875_k_y_tesisi_bilgi_sistemi_hk.pdf